Cnc marşrutizator
Yrgyldadýan kesiji maşyn
Süýüm kesiji maşyn
CO2 lazer enjamy
Lazer bellik enjamy
Gaty önümçilik prosesi

Boýagdan başlap, aksesuarlara çenli berk önümçilik prosesi, berk hil gözegçiligi arkaly.Europeewropa ýaly ýyly reňkleýiş usullaryny ulanýarys, köp ýyllap boýag düşmez.Garnituralar, hemmesi ýokary takyk maşyn üwemek arkaly. Has ýokary takyklygy saklaň.

Çalt eltiş wagty

Çalt eltmegiň wagty, zawodymyzda 3000 metr inedördül, önümçilik toparynyň hemmesiniň 7 ýyldan gowrak tejribesi bar.Hatda müşderiler hem gaty gyssagly, biz henizem wagtynda eltip bileris.

müşderi hyzmaty

Müşderi hyzmaty üçin has köp mümkinçilik.Önümçilik toparyndan başga, hyzmat ediş toparymyzdan soňam bar.Müşderi onlaýn işlemäge kömek edýän tehnikleri saýlap biler, daşary ýurtlarda-da bar.Maglumatyňyzy alanyňyzdan soň, 5 minudyň içinde jogap alyp bilersiňiz.

CE standarty

Thehli enjam CEewropa CE standarty bilen gurlupdyr.Forma, reňk, aksesuar önümçiliginden, ýöriteleşdirilen görnüşler bar.Hemmesi CE standartyna laýyk gelýär.Chinaöne, Hytaýyň amatly bahasy, agente ýerli bazary çalt ösdürmäge kömek edip biler.

5axis freze enjamlary

5axis freze enjamlary

Gantry degirmen düşegi

Gantry degirmen düşegi

Mehaniki urgy

Mehaniki urgy

Armyly surat

Armyly surat

Top nurbatynyň takyklygy synagy

Top nurbatynyň takyklygy synagy

Mehaniki degmek

Mehaniki degmek

Dişli göni sazlaň

Dişli göni sazlaň

Eplenme göni sazlaň

Eplenme göni sazlaň

Güýçli synag 01

Güýçli synag 01

Güýçli synag 02

Güýçli synag 02

1627352540903546

Biz ýokary standart cnc maşynyny, lazer maşynyny, markirleme maşynyny we metal süýümli lazer kesiji maşyny, sanly kesiji maşyn we ş.m. önümçiligi we satuwy birleşdirýän bir kompaniýa, esasy garnituralar Italiýadan, Japanaponiýadan, Germaniýadan we ş.m. import edilýän iň ýokary markany R&D Production-dan kabul edýär. Hil gözegçiligi bölümi, satuw we hyzmat bölümi ···

Habarlar

CNC marşrutizator enjamy umumy ýalňyşlyklary we çözgüdi ···

CNC marşrutizator enjamy, ýokary tizlikli nagyş, buraw, degirmen çukury we ··· bilen esasan CNC marşrutizator enjamlarynda ulanylýan elektrik şpiliniň bir görnüşidir.

09-05 2022
Cnc maşynynyň tapawudynyň täsiri ...
3d atc cnc marşrutizator maşynyna, CO2 lazer kesiji maşyna ýa-da SS CS lazerine garamazdan ...
09-01 2022
CO2 lazeriniň lazer turbasyny nädip gurmaly ...
CO2 aýna turba lazeri, adatça gaty g-den ýasalan gaz lazeridir ...
08-26 2022
Cnc bazaryny nädip gazanmaly?
Cnc gaty uly bazar.Her ýyl köne ýa-da täze adat köp bolýar ...
08-25 2022
Braziliýaly müşderi kiçi cnc marşrutizator enjamyny sargyt edýär ...
Tekai hünärmeni her dürli cnc we lazer öndürýär.Biziň özümiz bar ...
svg
sitata

Mugt sitata alyň!